Fuzja czujników oraz śledzenie obiektów w systemach autonomicznych

Fuzja czujników oraz śledzenie obiektów w systemach autonomicznych projektowanych z wykorzystaniem narzędzi MATLAB i Simulink

Pobierz ebook i dowiedz się w jaki sposób możemy wykorzystać oprogramowanie MATLAB i Simulink do realizacji zadań takich jak:

  • Definicja scenariuszów jazdy oraz generacja detekcji na podstawie odczytów z sensorów – radaru, kamery, lidaru oraz sonaru,
  • Opracowywanie algorytmów fuzji czujników oraz lokalizacji,
  • Porównywanie różnego typu filtrów estymacji stanu, modeli ruchu oraz wieloobiektowych trackerów (ang. multi-object trackers),
  • Analiza wyników dla różnych scenariuszów jazdy,
  • Ocena dokładności estymowanej pozycji śledzonych obiektów względem rzeczywistych odczytów referencyjnych (danych ground-truth),
  • Generacja kodu C z kodu MATLABa w celach szybkiego prototypowania.

Realizując powyższe zadania z wykorzystaniem narzędzi MATLAB i Simulink możemy znacznie przyspieszyć i uprościć projektowanie systemów autonomicznych.

Zaloguj się aby pobrać materiały
Rejestracja