Polyspace

Polyspace Access

Polyspace Access™ umożliwia zespołom inżynierów oprogramowania na sprawdzenie jakości ich kodu przez cały cykl życia projektu. Polyspace Access zawiera Polyspace as You Code, wtyczkę IDE pozwalającą deweloperom na detekcję dewiacji kodu od wymagań, defektów programu i naruszeń bezpieczeństwa zanim kod zostanie wprowadzony na docelową maszynę. Zapewnia również dostęp do interfejsów sieciowych służących do weryfikacji wyników analizy statycznej kodu wykonanych za pomocą Polyspace Bug Finder Server™ oraz Polyspace Code Prove Server™.


Polyspace Bug Finder

Polyspace Bug Finder jest narzędziem służącym do wykrywania błędów czasu wykonania (ang. run-time errors), problemów z przepływem danych i innych defektów w kodzie źródłowym C i C++. Narzędzie to wykorzystuje metody analizy statycznej polegające na analizie przepływu sterowania i danych w kodzie źródłowym. Pozwala to na śledzenie i wykrywanie potencjalnych błędów na etapie rozwoju oprogramowania.


Polyspace Bug Finder Server

Polyspace® Bug Finder Serwer™ jest narzędziem służącym do wykrywania błędów czasu wykonania (ang. run-time errors), problemów z przepływem danych i innych defektów w kodzie źródłowym C i C++. Polyspace® Bug Finder Server™ sprawdza również kod źródłowy pod kątem zgodności z regułami kodowania (MISRA-C®, MISRA-C++, JSF++), regułami bezpieczeństwa (CWE, CERT-C, CERT-C++, ISO / IEC 17961) oraz zdefiniowanymi konwencjami nazewnictwa.


Polyspace Code Prover

Polyspace® Code Prover™ formalnie wykazuje brak błędów przepełnienia, dzielenia przez zero, wyjścia poza rozmiar tablicy i wielu innych typowych błędów czasu wykonania w kodzie źródłowym C i C++. Narzędzie to pracuje na kodzie źródłowym, nie wymaga kompilacji, dodatkowej instrumentacji kodu czy przypadków testowych. Polyspace® Code Prover™ wykorzystuje analizę statyczną kodu i metodę interpretacji abstrakcyjnej będącą jedną z metod formalnych analizy kodu.


Polyspace Code Prover Server

Polyspace® Code Prover™ formalnie wykazuje brak błędów przepełnienia, dzielenia przez zero, wyjścia poza rozmiar tablicy i wielu innych typowych błędów czasu wykonania w kodzie źródłowym C i C++. Narzędzie to pracuje na kodzie źródłowym, nie wymaga kompilacji, dodatkowej instrumentacji kodu czy przypadków testowych. Polyspace® Code Prover™ wykorzystuje analizę statyczną kodu i metodę interpretacji abstrakcyjnej będącą jedną z metod formalnych analizy kodu.


Polyspace Test

Polyspace Test zapewnia narzędzia do tworzenia, zarządzania i wykonywania testów jednostkowych i integracyjnych dla kodu C oraz C++ w systemach wbudowanych.