Aerospace Blockset

MATLAB & Simulink - Aerospace Blockset

Aerospace Blockset™ rozszerza Simulink® o bloki do modelowania i symulacji samolotów, statków kosmicznych, rakiet i silników odrzutowych jak również bezzałogowych pojazdów powietrznych. Dodatkowo zawiera bloki, które implementują reprezentacje matematyczne wzorców przestrzeni powietrznej oraz modelują równania ruchu.

  • Symulacja komponentów pojazdów przestrzeni powietrznej (systemy napędowe, systemy kontroli, właściwości masy i siłowniki).
  • Modelowanie dynamiki lotu (równania ruchu o trzech i sześciu stopniach swobody ze stałą lub zmienną masą).
  • Modele środowiska oparte na rozpoznanych wzorcach atmosfery, grawitacji, wiatru i pola magnetycznego.
  • Implementacja zdefiniowanych programów użytkowych konwertujących jednostki, transformujących systemy koordynatów i reprezentacji przestrzennych oraz wykonujących często powtarzające się operacje matematyczne w problematyce lotniczej.
  • Możliwość połączenia z symulatorem lotu FlightGear pozwalającym na wizualizację dynamiki pojazdów w trójwymiarowym środowisku.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej