Audio Toolbox

Audio System Toolbox

Projektowanie i testowanie systemów przetwarzających dźwięk

Audio Toolbox™ dostarcza algorytmy oraz narzędzia do projektowania, symulacji oraz prototypowania systemów przetwarzania audio. Pozwala na cechujący się niskimi opóźnieniami streaming sygnałów z oraz do interfejsów audio. Umożliwia również interaktywny tuning parametrów oraz automatyczną generację pluginów dla DAW (Digital Audio Workstations).

Audio Toolbox zawiera biblioteki algorytmów przetwarzania audio (takich jak filtrowanie, wyrównanie, dynamiczna kontrola zakresu, pogłos), źródeł sygnału (oscylatory audio, syntezatory wavetable) oraz elementów pomiarów (A-, C-weighting). Interfejsy do zewnętrznych kontrolerów MIDI oraz sterowników audio takich jak ASIO, ALSA czy CoreAudio pozwalają na sprawdzanie wielokanałowych projektów w środowisku MATLAB® i Simulink®. Z wykorzystaniem Audio Toolbox można generować pluginy VST z kodu MATLABa. Dla przyspieszenia symulacji oraz prototypowania, toolbox wspiera generację kodu C/C++.

Algorytmy są dostępne jako funkcje MATLABa, obiekty systemowe (System objects™) oraz bloki Simulinka.

Kluczowe cechy modułu

  • Algorytmy przetwarzania audio (takie jak filtrowanie, wyrównanie, dynamiczna kontrola zakresu, pogłos), źródła sygnału (oscylatory audio, syntezatory wavetable), elementy pomiarów (A-, C-weighting).
  • Interfejsy dla ASIO, ALSO, CoreAudio oraz innych sterowników audio o niskich opóźnieniach.
  • Interfejsy do kontrolerów MIDI pozwalające na tuning symulacji przeprowadzanych w środowisku MATLAB i Simulink.
  • Generacja pluginów VST dla DAW (Digital Audio Workstations).
  • Wsparcie dla generacji kodu C.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej