Bioinformatics Toolbox

content_bioinformatics_toolbox

Bioinformatics Toolbox™ oferuje biologom molekularnym, a także innym naukowcom, otwarte i rozszerzalne środowisko obliczeń dla potrzeb inżynierii genetycznej, badań nad lekami oraz prac nad innymi projektami genomicznymi i proteomicznymi.

  • Analizy i wizualizacje związane z sekwencjonowaniem, włączając w to funkcje wspomagające dopasowanie dwóch lub więcej sekwencji oraz wykrywanie szczytów.
  • Analizy danych z mikromacierzy obejmujące odczytywanie, filtrowanie, normalizowanie oraz wizualizacje.
  • Wspomaganie analiz związanych ze spektometrią mas, w tym klasyfikacją i identyfikacją markera.
  • Analizy drzewa filogenetycznego.
  • Wbudowane funkcje związane z teorią grafów.
  • Obsługa genomicznych, proteomicznych i genowych formatów plików, włączając w to pliki: SAM, FASTA, CEL i CDF oraz bazy danych takie jak NCBI oraz GenBank.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej