Bluetooth Toolbox

Symulacja, analiza i testowanie systemów komunikacji Bluetooth

Bluetooth® Toolbox zapewnia oparte na standardach narzędzia do projektowania, symulowania i weryfikowania systemów komunikacji Bluetooth. Obsługuje generowanie przebiegów testowych, weryfikację „golden reference” i modelowanie sieci Bluetooth.

Bluetooth Toolbox umożliwia konfigurowanie, symulowanie i analizowanie łącz komunikacji Bluetooth. Narzędzie to umożliwia również tworzenie i ponowne wykorzystywanie bramek testowych w celu sprawdzenia projektów, prototypów i implementacji pod kątem zgodności ze standardem Bluetooth, włącznie z Bluetooth Low Energy (LE) i Bluetooth Classic. Pozwala na ocenę współistnienia, zakłócenia, lokalizacji i scenariuszy LE Audio poprzez zamodelowanie wielu warstw protokołu Bluetooth.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej