Computer Vision Toolbox

content_Computer_vision

Computer Vision Toolbox™ dostarcza algorytmy, funkcje oraz aplikacje do projektowania i symulacji systemów przetwarzania wideo i wizji komputerowej. Pozwala na przeprowadzenie wykrywania i śledzenia obiektów, detekcji i ekstrakcji cech, dopasowania cech, stereowizji, kalibracji kamery oraz zadań związanych z wykrywaniem ruchu.

  • Algorytmy wykrywania obiektów, w tym algorytm Viola-Jones i inne.
  • Śledzenie obiektów, w tym Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) i filtry Kalmana.
  • Funkcja wykrywania, ekstrakcji i dopasowania obrazów, w tym FAST, BRISK, MSER i HOG.
  • Kalibracja pojedynczej lub kilku kamer, w tym automatyczne wykrywanie szachownicy i aplikacje do automatyzacji pracy.
  • Stereowizja, w tym obliczenia dysparycji, rekonstrukcja 3D i rektyfikacja.
  • Wsparcie generacji kodu C, wraz z arytmetyką stałoprzecinkową.
  • Przetwarzanie wideo, adnotacje obiektów, pliki wideo I/O, wyświetlanie wideo, nakładki graficzne i tworzenie kompozycji.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej