Curve Fitting Toolbox

Curve Fitting ToolboxCurve Fitting Toolbox™ zawiera interfejsy graficzne oraz funkcje dostępne z linii poleceń, pozwalające na wykorzystanie algorytmów dopasowujących krzywe. Moduł ten zawiera zintegrowane narzędzia do podglądu i wstępnego przetwarzania danych, budowy i porównywania modeli oraz analizy dopasowań.

Kluczowe cechy modułu:

  • interaktywny graficzny interfejs użytkownika, unifikujący podstawowe zadania dopasowywania krzywych,
  • liniowe i nieliniowe równania regresji z możliwością stosowania równań niestandardowych,
  • biblioteka modeli regresji ze zoptymalizowanymi punktami startowymi i parametrami solvera,
  • dopasowywanie nieparametryczne, za pomocą interpolacji i funkcji sklejanych, filtrów Savitzky-Golay’a oraz średnich ruchomych,
  • procedury wstępnego przetwarzania danych: skalowanie danych, podział na podgrupy, wygładzanie, usuwanie błędnych punktów,
  • procedury po przetworzeniu: interpolacja, ekstrapolacja, przedziały ufności, całki i pochodne.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej