Financial Toolbox

Financial Toolbox

Financial Toolbox™ dostarcza narzędzi do modelowania matematycznego oraz statystycznej analizy danych finansowych. Moduł pozwala rozwiązywać zadania związane z optymalizacją portfela, estymować ryzyko, analizować stopę procentową, wyceniać instrumenty finansowe i mierzyć efektywność inwestycji.

Kluczowe cechy modułu:

  • narzędzia (funkcje, programowanie obiektowe) do optymalizacji portfela, w tym optymalizacja typu średnia-wariancja oraz średnia-CVaR,
  • analizy przepływów finansowych, analizy ryzyka, modelowanie finansowych szeregów czasowych, operacje na datach,
  • podstawowe analizy instrumentów o stałym dochodzie (zgodnie z SIA),
  • podstawowe modele wyceny opcji tj. Blacka-Scholesa, Blacka i model dwumianowy,
  • narzędzia wspomagające regresję oraz estymację z brakującymi danymi,
  • podstawowe narzędzia wspomagające  estymację, symulacje oraz prognozowanie w modelach GARCH,
  • narzędzia analizy technicznej (wskaźniki oraz wykresy).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej