Fuzzy Logic Toolbox

content_Fuzzy_logic

Fuzzy Logic Toolbox™ rozszerza środowisko MATLAB® o narzędzia do projektowania systemów opartych na logice rozmytej. Graficzne interfejsy użytkownika (GUI) prowadzą poprzez kolejne kroki projektowania wnioskowania rozmytego. Moduł zapewnia funkcje dla wielu typowych metod logiki rozmytej.

  • Graficzny interfejs użytkownika (GUI) do budowy rozmytych systemów wnioskujących oraz podglądu i analizy wyników.
  • Funkcje przynależności do tworzenia systemów rozmytego wnioskowania.
  • Obsługa logiki AND, OR i NOT w zdefiniowany przez użytkownika sposób.
  • Standardowy system wnioskowania rozmytego typu Mamdani i Sugeno.
  • Zautomatyzowane funkcje przynależności kształtujące poprzez techniki uczenia neuroadaptywne i rozmytej analizy skupień.
  • Zdolność umieszczania systemu rozmytego wnioskowania w modelu Simulink®.
  • Zdolność do generowania kodu C lub samodzielnie wykonywalnego (stand-alone) silnika rozmytego wnioskowania.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej