Global Optimization Toolbox

Global Optimization Toolbox™ rozszerza możliwości optymalizacyjne MATLAB® o zastosowanie zaawansowanych algorytmów takich jak algorytm genetyczny czy algorytm przeszukiwania bezpośredniego. Algorytmy te są niezwykle przydatne w problemach trudnych do rozwiązania tradycyjnymi metodami optymalizacji. Mogą być również wykorzystywane, gdy w problemie występują funkcje silnie nieliniowe, stochastyczne czy o nieokreślonej pochodnej.

Kluczowe cechy modułu:

  • interaktywne narzędzia pozwalające definiować i rozwiązywać problemy optymalizacyjne oraz monitorować postęp prac z tym związanych,
  • solvery globalnego wyszukiwania oraz typu multistart dla znalezienia jednego lub wielu optimów globalnych,
  • narzędzia do stosowania algorytmów genetycznych (w tym wielokryterialnych), wspierających liniowe i nieliniowe ograniczenia,
  • symulowane wyżarzanie z zaimplementowaną metodą losowego wyszukiwania, wbudowane narzędzia dają możliwość definiowania procesu wygrzewania, temperatury i kryteriów akceptacji,
  • wsparcie dla obliczeń równoległych.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej