Industrial Communication Toolbox

MATLAB & Simulink - OPC Toolbox

Industrial Communication Toolbox ™ zapewnia dostęp do aktualnych i historycznych danych zakładów przemysłowych bezpośrednio z MATLAB® i Simulink®. Pozwala odczytywać, zapisywać i rejestrować dane OPC Unified Architecture (UA) z urządzeń, takich jak rozproszone systemy sterowania, systemy nadzoru i akwizycji danych oraz programowalne sterowniki logiczne. Z pomocą Industrial Communication Toolbox możliwe jest również uzyskanie dostępu do danych maszynowych i produkcyjnych bezpośrednio z serwerów OSIsoft® PI i wykorzystać te dane do monitorowania oraz doskonalenia procesów i aplikacji predykcyjnego utrzymania ruchu.

Industrial Communication Toolbox  pozwala pracować z danymi z aktywnych serwerów i archiwów danych, które są zgodne ze standardami OPC UA, OPC Data Access (DA) i OPC Classic Historical Data Access (HDA). Podczas komunikacji z serwerami OPC UA bezpieczne połączenie zapewnione jest poprzez użycie rozmaitych trybów bezpieczeństwa, algorytmów szyfrowania i metod uwierzytelniania użytkowników.

Industrial Communication Toolbox zawiera bloki Simulink, które umożliwiają modelowanie kontroli nadzorczej online i przeprowadzanie testów Hardware-in-the-loop. Zarówno w MATLAB, jak i Simulink możliwe jest weryfikowanie algorytmów, ustanawiając bezpieczne połączenie OPC UA z maszyną i budując połączone modele cyfrowych bliźniaków (Digital Twin) do zastosowań IIoT. Zestaw narzędzi obsługuje również komunikację z urządzeniami brzegowymi i serwerami w chmurze za pośrednictwem protokołów Modbus i MQTT.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej