Lidar Toolbox

Projektowanie, analiza i testowanie systemów LIDAR

Lidar Toolbox™ zawiera algorytmy, funkcje oraz aplikacje służące do projektowania, analizowania oraz testowania systemów do obsługi i przetwarzania danych z systemów działających w oparciu o czujniki LIDAR. Pozwala na tworzenie rozwiązań służących do wykrywania oraz śledzenia obiektów i przeszkód, przetwarzania danych w oparciu o segmentację semantyczną oraz dopasowywanie kształtów i rejestrowania danych LIDAR. Lidar Toolbox wspiera również kalibrację krzyżową (Cross Calibration) dla procesów wykorzystujących komputerowe przetwarzanie obrazów wizyjnych wraz z obrazowaniem laserowym.  

Pozwala on również na trenowanie własnych modeli wykrywania obiektów oraz segmentacji semantycznej bazując na metodach Deep Learning oraz uczenia maszynowego i algorytmów jak np. PointSeg, PointPillar, SqueezeSegV2. Aplikacja Lidar Labeler wspiera ręczną oraz pół-automatyczną metodę etykietowania chmury punktów otrzymywanej z LIDARu na potrzeby uczenia modeli DL i ML. Dodatkowo Lidar Toolbox pozwala na strumieniowanie danych z czujników LIDAR firmy Velodyne oraz odczytywanie danych zarejestrowanych przez czujniki LIDAR firm Velodyne oraz IBEO.

Toolbox zawiera przykładowe rozwiązania dotyczące przetwarzania danych LIDAR dla procesów wykrywania obiektów i nawigacji, a większość algorytmów zawartych w narzędziu wspiera generację kodu C/C++.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej