Mapping Toolbox

Mapping ToolboxMapping Toolbox™  to rozbudowany zestaw funkcji i interfejsów graficznych do przeprowadzania analizy danych geoprzestrzennych w MATLABie. Moduł ten pozwala na łączenie danych z różnych źródeł i przedstawianie ich na jednej mapie z uwzględnieniem prawidłowych relacji przestrzennych. Narzędzia te są szczególnie przydatne w zagadnieniach obronności oraz oceanografii, geofizyce i innych naukach o Ziemi.

Kluczowe cechy modułu:

  • import i eksport danych wektorowych i rastrowych,
  • pobieranie niestandardowych map rastrowych z serwerów Web Map Service (WMS),
  • wyświetlanie map z OpenStreetMap i innych źródeł,
  • wyświetlanie interaktywnych map 2D i 3D z możliwością ich dostosowywania,
  • wbudowane funkcje wspomagające analizę cyfrowych modeli terenu i elewacji,
  • funkcje geodezji geometrycznej, w tym wspomagające transformację 2D i 3D.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej