MATLAB Compiler

MATLAB Compiler

MATLAB Compiler™ pozwala na współdzielenie programów MATLAB® jako aplikacji standalone. Pozwala także tworzyć add-ins do Microsoft Excel i integrować je z arkuszami kalkulacyjnymi. MATLAB Compiler wraz połączeniu z MATLAB Compiler SDK™ pozwala pakować programy MATLAB do komponentów oprogramowania (ang. software components) w celu integracji z innymi językami programowania. Wdrożenie na dużą skalę do systemów korporacyjnych jest wspierane przez MATLAB Production Server™.

Wszystkie aplikacje tworzone z MATLAB Compiler wymagają MATLAB Runtime™. Jest to darmowy pakiet pełniący rolę wirtualnej maszyny środowiska MATLAB. MATLBA Runtime można dołączyć bezpośrednio do generowanej aplikacji lub zalecić użytkownikom jego ściągnięcie podczas instalacji.

Najważniejsze funkcje:

  • Pakowanie programów MATLAB jako aplikacji niezależnych.
  • Tworzenie Microsoft Excel add-ins do integracji ich z arkuszami kalkulacyjnymi.
  • Nieodpłatna dystrybucja aplikacji dla użytkowników, którzy nie potrzebują MATLABa.
  • Szyfrowanie kodu MATLABa w celu ochrony własności intelektualnej.
  • Wdrażanie kodu MATLAB z użyciem Hadoop.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej