MATLAB Compiler SDK

MATLAB Compiler SDK™ rozszerza funkcjonalność modułu MATLAB Compiler™ i pozwala na budowanie współdzielonych bibliotek C/C++, bibliotek .NET i klas Java z programów MATLAB®. Komponenty te mogą być integrowane z własnymi aplikacjami, a później wdrażane jako desktopowe, webowe lub w systemach korporacyjnych.

MATLAB Compiler SDK zawiera wersję deweloperską MATLAB Production Server™ do testowania i debugowania kodu aplikacji oraz add-ins Microsoft Excel, zanim zostaną one wdrożone jako aplikacje webowe lub systemy korporacyjne.

Aplikacje tworzone z użyciem komponentów oprogramowania (ang. software components) z MATLAB Compiler SDK mogą być nieodpłatnie współdzielone z użytkownikami, którzy nie posiadają MATLABa. Aplikacje te wykorzystują bezpłatny MATLAB Runtime™ – zestaw współdzielonych bibliotek umożliwiających uruchamianie skompilowanych aplikacji lub komponentów MATLAB.

MATLAB Compiler SDK - najważniejsze funkcje:

  • Pakowanie programów MATLAB jako współdzielonych bibliotek C/C++, bibliotek Microsoft .NET i klasy Java
  • Nieodpłatna dystrybucja komponentów oprogramowania dla użytkowników, którzy nie potrzebują MATLABa
  • Framework ułatwiający rozwój i testowanie aplikacji dla MATLAB Production Server do integracji z systemami webowymi i korporacyjnymi
  • Szyfrowanie kodu MATLAB w celu ochrony własności intelektualnej

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej