MATLAB Parallel Server

MATLAB Parallel Server™ umożliwia skalowanie programów MATLAB® i symulacji Simulink® na klastry obliczeniowe i do chmury. Użytkownik może prototypować swoje programy i symulacje na pulpicie, a następnie uruchamiać je na klastrach i w chmurze bez konieczności ponownego kodowania. MATLAB Parallel Server obsługuje zadania wsadowe, interaktywne obliczenia równoległe oraz obliczenia rozproszone z dużymi macierzami. 

Licencjonowanie wszystkich klastrów jest obsługiwane przez MATLAB Parallel Server. Licencja jest dynamicznie włączana na klastrze, więc nie ma potrzeby dostarczania licencji MATLABa dla klastra. Model licencjonowania zawiera funkcje umożliwiające nieograniczone skalowanie.

MATLAB Parallel Server uruchamia programy i symulacje jako zaplanowane aplikacje na klastrze. Użytkownik może użyć własnego jak również zoptymalizowanego schedulera MATLABa dostarczonego z MATLAB Parallel Server. Struktura wtyczek umożliwia bezpośrednią komunikację z popularnymi klientami przesyłania schedulerów.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej