Medical Imaging Toolbox

Medical Imaging Toolbox™ zapewnia narzędzia, funkcje i środowisko do projektowania i testowania aplikacji do obrazowania diagnostycznego.

Pozwala wykonać renderowanie i wizualizację 3D, rejestrację multimodalną oraz segmentację i etykietowanie obrazów radiologicznych. Zestaw narzędzi umożliwia również trenowanie wstępnie zdefiniowanych sieci głębokich (z wykorzystaniem modułu Deep Learning Toolbox™)

Możliwy jest import, wstępne przetwarzanie i analiza obrazów radiologicznych z różnych metod obrazowania, w tym obrazowania rentgenowskiego rzutowego, tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI), ultradźwięków (US) i medycyny nuklearnej (PET, SPECT).

Narzędzie Medical Image Labeler umożliwia półautomatyzację etykietowania 2D i 3D do użytku w cyklu projektowania aplikacji inteligencji maszynowej. Możliwe jest wykonanie multimodalnej rejestracji obrazów medycznych, w tym obrazów 2D, powierzchni i objętości 3D. Zestaw narzędzi zapewnia zintegrowane środowisko do kompleksowej, wspomaganej komputerowo diagnostyki i analizy obrazów medycznych.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej