Najnowsze wydanie

Ważne aktualizacje:

Najważniejsze zmiany:

MATLAB

  • Sprawdzanie pisowni w edytorze - sprawdzanie pisowni tekstów i komentarzy w plikach kodu MATLAB
  • Lokalne funkcje - definiowanie funkcji w dowolnym miejscu w skryptach
  • Interfejs Pythona - konwertowanie pomiędzy tabelami MATLAB a formatem Python Pandaas DataFrames
  • Sekrety w MATLAB Vault - pozbycie się wrażliwych informacji z kodu
  • Obiekty ode - rozwiązywanie zwyczajnych równań różniczkowych (ODE) i wykonywanie analizy wrażliwości przy użyciu solverów SUNDIALS

Simulink        

  • Edytor Simulink - przesuwanie oraz powiększanie bloków bez łamania i deformacji krótkich, prostych linii sygnałowych.
  • Edytor Simulink -  konwertowanie bloków Goto i  From do linii sygnałowych.
  • Obiekty Simulink - kontrola egzekucji i dostosowywanie wartości parametrów oskryptowanych symulacji.
  • Aplikacje MATLAB - budowa interaktywnych, niestandardowych aplikacji, które porozumiewają się z modelem Simulink przy użyciu MATLAB App Designer.

Szczegółowe informacje na temat nowej wersji oprogramowania MATLAB i Simulink dostępne są na stronie producenta.

R2024a

>> Video MathWorks: What's New in MATLAB and Simulink R2024a

 

 Zobacz również:
Powiązane produkty:

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej