Parallel Computing Toolbox

PCT_diagram_finalParallel Computing Toolbox™ i MATLAB Parallel Server™ pozwalają na tworzenie aplikacji w środowisku MATLAB® i uruchomienie ich na klastrach komputerów, bez opuszczania własnego stanowiska. Pozwala prototypować aplikacje w MATLABie i wykorzystać funkcjonalność Parallel Computing Toolbox aby zdefiniować niezależne i współdziałające zadania. MATLAB Parallel Server szereguje i uruchamia te zadania na wielu zdalnych sesjach MATLABa, redukując czas wykonania w porównaniu z pojedynczą sesją.

Podstawowe cechy Parallel Computing Toolbox

  • Sparalelizowane pętle for (parfor) do uruchamiania równoległych zadań na wielu procesorach.
  • Wsparcie dla procesorów graficznych NVIDIA® z obsługą architektury CUDA®.
  • Pełne wykorzystanie procesorów wielordzeniowych.
  • Wsparcie dla klastrów komputerowych i systemów przetwarzania sieciowego GRID (z wykorzystaniem MATLAB Parallel Server).
  • Interaktywne i wsadowe wykonywanie aplikacji.
  • Tablice rozproszone oraz równoległe wykonywanie identycznych podzadań dla różnych danych (przetwarzanie współbieżne) do obsługi dużych zestawów danych.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej