Requirements Toolbox

Requirements Toolbox pozwala tworzyć, analizować i zarządzać wymaganiami z poziomu środowiska Simulink®. Umożliwia tworzenie formatowanych dokumentów wymagań z dostosowalnymi atrybutami i bezpośrednimi powiązaniami do modelu, generowanego kodu i testów. Wymagania mogą być importowane z zewnętrznych źródeł z opcją powiadamiania o zmianach. Spójny interfejs graficzny pozwala na jednoczesne przeglądanie wymagań oraz projektu, tworzenia połączeń metodą przeciągnij i upuść, wprowadzania adnotacji na modelach i śledzenia wymagań (traceability) oraz nawigowania pomiędzy wymaganiami, projektami, generowanym kodem i testami.

Requirements Toolbox wykrywa wystąpienie zmian w powiązanych wymaganiach, modelach oraz testach i oblicza stan implementacji i weryfikacji zdefiniowanych wymagań pozwalając na szacowanie stopnia ukończenia projektu.

Kluczowe cechy - Requirements Toolbox: 

  • Requirement Editor do tworzenia, edytowania i organizowania wymagań.
  • Requirements Perspective do przeglądania, łączenia i zarządzania wymaganiami z poziomu środowiska Simulink.
  • Możliwość importu wymagań np. z dokumentów Microsoft Word, Microsoft Excel oraz środowiska DOORS.
  • Automatyczne śledzenie zmian i różnic pomiędzy projektem i wymaganiami.
  • Metryki wyliczające stan implementacji i weryfikacji wymagań.
  • Raporty zawierające parametry wymagań, śledzenie (traceability) i stan implementacji.
  • Dwukierunkowe śledzenie zmian między wymaganiami, projektem, generowanym kodem i testami.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej