RoadRunner

RoadRunner

RoadRunner to niezależny od środowiska MATLAB® & Simulink® interaktywny edytor scen 3D, tworzonych do celów symulacji i testowania systemów autonomicznej jazdy. Pozwala na opracowanie sieci dróg, która może zawierać skrzyżowania, mosty, ronda i rozjazdy, a także na kontrolę parametrów drogi, takich jak szerokość i nachylenie jezdni, liczba pasów ruchu oraz oznaczenia i artefakty widoczne na drodze.
Ponadto RoadRunner umożliwia umieszczanie w obrębie sceny obiektów 3D – m.in. znaków drogowych, oświetlenia, elementów zabezpieczających drogę, statycznych pojazdów, roślinności oraz budynków. Modele tych obiektów mogą pochodzić z biblioteki RoadRunner Asset Library, mogą również zostać opracowane i zaimportowane do programu bezpośrednio przez użytkownika. Przydatną funkcjonalność dostarcza narzędzie służące do konfiguracji timingu sygnalizacji świetlnej oraz kontroli ścieżek pojazdów na skrzyżowaniach. Użytkownicy korzystający z RoadRunnera mogą w łatwy sposób dostosowywać elementy sceny 3D do swoich potrzeb, poprzez ich parametryzację.

W edytorze możliwa jest wizualizacja chmury punktów lidaru, zdjęć lotnicznych oraz danych GIS. RoadRunner wspiera import i eksport sieci dróg zapisanych w formacie OpenDRIVE®, a także eksport utworzonych scen 3D w formatach FBX®, glTF™, OpenFlight, OpenSceneGraph, OBJ i USD. Użytkownicy mogą wykorzystać wyeksportowane sceny 3D w zewnętrznych symulatorach systemów autonomicznej jazdy oraz w silnikach do gier. Lista tych środowisk jest pokaźna – obejmuje narzędzia takie jak CARLA, LGSVL, MSC/Vires VTD, IPG Carmaker (najnowsze wersje), Metamoto, Cognata, Tesis Dynaware, TaSS PreScan, NVIDIA DRIVE Sim®, Baidu Apollo®, Unity® i Unreal® Engine.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją CARLA Real Traffic Scenarios, która została przygotowana przy użyciu RoadRunner’a.

Dowiedz się więcej

RoadRunner

 

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej