RoadRunner Scenario

Tworzenie i odtwarzanie scenariuszy dla symulacji autonomicznej jazdy

RoadRunner Scenario to interaktywny edytor pozwalający na tworzenie scenariuszy do symulacji i testowania systemów autonomicznej jazdy. Daje możliwość umieszczania pojazdów wraz z trajektorią ruchu na stworzonych wcześniej scenach, a także definiowania logiki i parametryzacji scenariusza. Kolejny krok stanowi symulacja scenariusza wewnątrz edytora. Oprócz wbudowanych modeli pojazdów możliwe jest projektowanie własnych za pomocą środowiska MATLAB® i Simulink® lub CARLA.

Narzędzie RoadRunner Scenario pozwala na wizualizację scenariuszy, a także kosymulację z zewnętrznymi symulatorami. Stworzone scenariusze można wyeksportować do formatu ASAM OpenSCENARIO®. Dzięki temu mogą być wykorzystane w dowolnym środowisku zgodnym z OpenSCENARIO, w tym w odtwarzaczu esmini. 

Automatyzacja procesów takich, jak generowanie różnych wariantów scenariusza, importowanie i eksportowanie plików, jest możliwa dzięki dedykowanemu interfejsowi programowania RoadRunner API. Dostępne jest również wykorzystanie funkcji programu MATLAB, a także języków takich jak C++ lub Python za pomocą frameworku gRPC.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej