Sensor Fusion and Tracking Toolbox

Sensor Fusion and Tracking Toolbox™ zawiera algorytmy i narzędzia do projektowania, symulacji i analizy systemów, które łączą dane z wielu czujników w celu utrzymania pozycji czy orientacji. Przykłady referencyjne stanowią punkt wyjścia do implementacji elementów systemów nadzoru, nawigacji i autonomicznych systemów powietrznych, naziemnych, pokładowych i podwodnych.
Narzędzie zawiera wiele obiektów śledzących, filtry do syntezy sensorów, modele i czujniki ruchu oraz algorytmy asocjacji danych, które umożliwiają ocenę architektur fuzji przy użyciu danych rzeczywistych i syntetycznych. Za pomocą narzędzia Sensor Fusion and Tracking Toolbox można importować i definiować scenariusze i trajektorie, sygnały strumieniowe oraz generować dane syntetyczne dla czujników aktywnych i pasywnych, w tym czujników RF, akustycznych, EO / IR i GPS / IMU. Można także oceniać dokładność i wydajność systemu za pomocą standardowych testów porównawczych, metryk i animowanych wykresów.
Sensor Fusion and Tracking Toolbox wspiera generację kodu C.

Kluczowe cechy

  • Algorytmy śledzenia wielu obiektów, fuzji czujników i pomiarów inercyjnych.
  • Modele aktywnych i pasywnych czujników, w tym czujniki RF, akustyczne, EO/IR i GPS/IMU, do testowania algorytmów fuzji.
  • Przykłady referencyjne dla systemów nadzoru lotniczego, naziemnego, pokładowego, podwodnego, nawigacji i systemów autonomicznych.
  • Import i generowanie scenariuszy i trajektorii ruchu.
  • Generowanie kodu C dla przyspieszenia symulacji lub prototypowania (z użyciem MATLAB Coder™).

Dowiedz się więcej

  •  

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej