SerDes Toolbox

Projektowanie systemów SerDes i generowanie modeli IBIS-AMI do szybkich połączeń cyfrowych

SerDes Toolbox™ zawiera bibliotekę modeli MATLAB® i Simulink® oraz zestaw narzędzi analitycznych i aplikacji do projektowania i weryfikacji systemów serializera/deserializera (SerDes).

Aplikacja SerDes Designer umożliwia wykorzystanie analizy statystycznej do szybkiego projektowania nadajników i odbiorników komunikacyjnych. Dostarcza parametryzowane modele i algorytmy oparte na MATLABie, które pozwalają na badanie szerokiego zakresu konfiguracji equalizatorów i generowanie diagramów oka w celu oceny wskaźników wydajności.

Za pomocą bloków konstrukcyjnych, takich jak CTLE, DFE, FFE i CDR, użytkownik może opisać wybraną architekturę oraz zasymulować algorytmy sterowania i adaptacji. Jawne przykłady typowych aplikacji, takich jak PCIe, USB, Ethernet i DDR, dostarczają wzorów referencyjnych, które można wykorzystać jako podstawę do własnych projektów.

SerDes Toolbox wspiera automatyczną generację podwójnych modeli IBIS-AMI. Modele te mogą być używane z symulatorami kanałów, dostarczanymi przez zewnętrznych producentów, do celów integracji i weryfikacji systemu.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej