Signal Integrity Toolbox

Symulacja i analiza szybkich łączy szeregowych i równoległych

Signal Integrity Toolbox™ dostarcza funkcje i aplikacje do projektowania szybkich łączy szeregowych i równoległych. Za jego pomocą można przeprowadzać eksperymenty uwzględniające zróżnicowane parametry, wyodrębniać metryki projektu oraz wizualizować przebiegi i rezultaty. Ponadto pozwala na przewidywanie dopuszczalnych strat oraz wydajności łącza na podstawie oddziaływań pomiędzy nadajnikami, odbiornikami i kanałami połączeniowymi.

Moduł wspiera modele IBIS-AMI zgodne ze standardem na potrzeby statystycznej i czasowej symulacji w celu analizy korekcji i odzyskiwania zegara. Daje również możliwość opisu kanałów za pomocą parametrów rozproszenia, modeli analitycznych, IBIS oraz HSPICE.

Signal Integrity Toolbox oferuje analizę przebiegów i wykresów oczkowych oraz pomiar jakości kanału na podstawie zjawisk takich jak interferencja międzysymbolowa, jitter i szum. Dodatkowo moduł ten oferuje dostęp do analizy w dziedzinie częstotliwości dla tłumienności, strat odbiciowych i przesłuchu, a także weryfikacji zgodności ze standardami przemysłowymi takimi jak IEEE 802.3, OIF, PCIe i DDR.

Przed rozplanowaniem układu możliwe jest oszacowanie kompromisów i zoptymalizowanie łączy szeregowych i równoległych pod kątem kosztów, wydajności, niezawodności i zgodności. Następnie można dokonać poprojektowej weryfikacji systemu i skorelować wyniki symulacji z otrzymanymi danymi pomiarowymi.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej