Signal Processing Toolbox

MATLAB & Simulink - Signal Processing Toolbox

Signal Processing Toolbox™ to kolekcja algorytmów do przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych. Zawiera interfejs graficzny do interaktywnego projektowania i analizy, oraz funkcje dostępne z linii poleceń do rozwijania algorytmów zaawansowanych. Do zastosowań tego narzędzia należy przetwarzanie mowy i dźwięku, komunikacja przewodowa i bezprzewodowa, modelowanie, analiza i wizualizacja dla inżynierii finansowej i aparatury medycznej.

  • Zestaw modeli sygnałowych i systemów liniowych.
  • Narzędzia do projektowania, analizy i implementacji filtrów cyfrowych FIR i IIR.
  • Narzędzia do projektowania filtrów analogowych.
  • Dostęp do najczęściej używanych transformat, jak FFT czy DCT.
  • Narzędzia do analizy spektralnej i statystycznego przetwarzania sygnału.
  • Funkcje do modelowania parametrycznych ciągów czasowych.
  • Generowanie przebiegów falowych, w tym generator impulsów gaussowskich, przebiegów sinusoidalnych i prostokątnych.
  • Interfejsy graficzne do projektowania, analizy i wizualizacji sygnałów (Signal Analysis Tool), filtrów (Filter Design & Analysis Tool) i okien (Window Design & Analysis Tool).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej