Simscape Fluids

MATLAB & Simulink - SimHydraulics

Simscape Fluids™ (poprzednio SimHydraulics™) rozszerza możliwości Simscape™ o narzędzia wspomagające modelowanie i symyulację hydraulicznych systemów zasilania i sterowania. Daje możliwości opisu wielodziedzinowych systemów łączących komponenty hydrauliczne z mechanicznymi. Wprowadza reprezentatywną bibliotekę elementów i kompopnentów hydraulicznych. SimHydraulics może być wykorzystywany w wielu dziedzinach, takich jak: motoryzacja, przemysł lotniczy i obronny czy automatyzacja i przemysł maszynowy.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej