System Composer

Projektowanie i analiza architektur systemu i oprogramowania.

System Composer™ umożliwia definiowanie, analizę oraz specyfikację architektur i kompozycji dla inżynierii systemów opartych na modelach oraz projektowania oprogramowania. Z wykorzystaniem System Composer można przydzielać wymagania jednocześnie udoskonalając model architektury, który następnie można zaprojektować i symulować w Simulink®. 

System Composer pozwala tworzyć lub importować modele architektury, które opisują system w kontekście komponentów i interfejsu. Model architektury można także wypełnić za pomocą elementów Simulinka lub kodu C/C++. Dzięki takim modelom można na bieżąco weryfikować problemy związane z projektowaniem lub analizą. Modele architektury umożliwiają także analizę wymagań, przechwytywanie własności, przeprowadzanie badań oraz tworzenie specyfikacji.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej