WLAN Toolbox

WLAN Toolbox rozszerza możliwości MATLAB® w dziedzinie sieci bezprzewodowych zapewniając konfigurowalne przebiegi warstwy fizycznej dla standardów IEEE 802.11ac oraz 802.11b/a/g/n. Toolbox dostarcza projekty referencyjne umożliwiające badanie specyfikacji pasma podstawowego oraz demodulację i odzyskiwanie sygnałów. Użytkowanicy mogą także przeanalizować wpływ projektów części radiowej oraz źródeł zakłóceń na wydajność systemu.

WLAN Toolbox dostarcza kod źródłowy MATLABa pozwalający inżynierom na dostosowywanie algorytmów i ich analizę. Toolbox generuje także szyfrowane, sprzętowo niezależne przebiegi dla symulacji i testowania over-the-air.

WLAN Toolbox zapewnia:

  • Symulację end-to-end systemu i rozwój algorytmu.
  • Wzorzec odniesienia dla weryfikacji projektu.
  • Pomiary i analizę wydajności systemu.
  • Transmisję i odbiór przebiegów over-the-air z użyciem radia programowalnego (ang. SDR, software defined radio) oraz komponentów RF.
  • Wsparcie dla generacji kodu C.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej