Sygnałem nazywamy przebieg pewnej wielkości zmieniającej się w czasie. Możliwość jego analizy i przetworzenia zrewolucjonizowała świat i pozwoliła na przesyłanie energii i informacji na nieograniczone odległości.

Funkcjonalności środowiska MATLAB® i Simulink®, które są wykorzystywane przez specjalistów z dziedziny telekomunikacji i przetwarzania sygnałów to m.in.: 

  • wbudowane narzędzia do analizy spektralnej i przetwarzania szeregów czasowych;
  • aplikacje i funkcje do projektowania i analizy filtrów cyfrowych;
  • generowanie przebiegów fal zgodnych z najnowszymi standardami komunikacyjnymi;
  • prototypowanie urządzeń wykorzystywanych w systemach bezprzewodowych;
  • implementacja algorytmów DSP na układach FPGA i procesorowych.

Przetwarzanie sygnałów

 Ważną dziedziną nauki i techniki jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów, które poza badaniem dyskretnych wartości skupia się na projektowaniu systemów DSP i ich implementacji na platformach sprzętowych. Oprogramowanie MATLAB i Simulink dostarcza aplikacje, funkcje i bloki, które pozwalają na analizę, tworzenie i symulację algorytmów DSP w dużo krótszym czasie niż w tradycyjnych językach programowania, takich jak C/C++. Dodatkową zaletę stanowią narzędzia do analizy częstotliwościowej i projektowania filtrów cyfrowych każdego typu.

Telekomunikacja

Zespoły inżynierów zajmujące się telekomunikacją muszą sprostać wyzwaniom coraz bardziej złożonych produktów w jak najkrótszym czasie. Ważne jest również wsparcie i zachowanie zgodności z obecnymi standardami takimi jak np. LTE, 5G czy WLAN. Specjaliści wykorzystują Communications Toolbox™ i inne produkty firmy MathWorks® w projektowaniu i testowaniu systemów komunikacji bezprzewodowej, a także modeli urządzeń znajdujących się w torze przetwarzania. Atutem jest również możliwość wykorzystania platform SDR i instrumentów radiowych do weryfikacji i prototypowania.

Układy analogowo-cyfrowe

Komponenty wchodzące w skład systemów komunikacji wykorzystują zarówno sygnały cyfrowe, jak i analogowe. Ich realizacja wymaga użycia układów scalonych i szybkich łączy przewodowych. Projektowanie takich rozwiązań związane jest z analizą zakłóceń wynikających z właściwości elektrycznych. MATLAB i Simulink pozwala na symulację rzeczywistych warunków na różnym poziomie abstrakcji i wyeliminować problemy skutkujące późniejszym uszkodzeniem, a także automatycznie wygenerować modele IBIS-AMI reprezentujące łącze.

Radary

Wykorzystanie fal elektromagnetycznych ma szerokie zastosowanie nie tylko w komunikacji, ale również w detekcji obiektów znajdujących się w przestrzeni. Systemy radarowe są powszechnie stosowane w transporcie lądowym, powietrznym i wodnym. Dedykowane moduły dają możliwość projektowania, testowania i symulacji radarów do zróżnicowanych zastosowań, a dostępne modele referencyjne stanowią doskonały punkt wyjścia do rozwijania własnych algorytmów. Inżynierowie doceniają także integrację z narzędziami do sztucznej inteligencji, a także generację kodu na platformy sprzętowe.

Dowiedz się więcej

 

Signal Processing Mixed-Signal Systems Wireless Communications

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania oprogramowania firmy MathWorks.

Dowiedz się więcej
Chcesz dokonać zakupu?

Już dziś sprawdź ceny oprogramowania i zdecyduj się na inwestycję w swoje badania.

Sprawdź cennik
Potrzebujesz pomocy?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie oprogramowania firmy MathWorks? Skontaktuj się z naszym specjalistą.

Przejdź do kontaktu