Typy licencji

W zależności od celu zastosowania oprogramowania MATLAB & Simulink, oferujemy kilka typów licencji:
Standard (Komercyjne)

Licencje oprogramowania MATLAB® przeznaczone do zastosowań komercyjnych

Licencja ogólnouczelniana

Jedna ogólnouczelniana licencja edukacyjna dla pracowników i studentów. Licencja ta umożliwia wszystkim pracownikom i studentom uczelni bezpłatne korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi.

Akademickie

Licencje akademickie przeznaczone do zastosowań niekomercyjnych dla jednostek naukowych, posiadających prawo do nadawania tytułów naukowych w stopniu co najmniej doktora i/lub prowadzących zajęcia przy użyciu oprogramowania MATLAB®

Studenckie

Wersja studencka oprogramowania MATLAB®/Simulink®

Dla użytkowników prywatnych

Licencja oprogramowania MATLAB® przeznaczona dla użytkowników prywatnych (Home Use)

Wersje próbne

Wersje do bezpłatnego przetestowania oprogramowania.

Za pomocą konta utworzonego na stronie internetowej producenta, możecie Państwo zarządzać licencją, począwszy od jej aktywowania, poprzez dostęp do szczegółowych informacji na jej temat, a skończywszy na pobieraniu aktualnych wersji.

UWAGA! W celu pobrania plików licencyjnych podczas aktywacji konieczny jest dostęp do Internetu.