Akademickie

Licencje akademickie przeznaczone są do zastosowań niekomercyjnych dla jednostek naukowych, posiadających prawo do nadawania tytułów naukowych w stopniu co najmniej doktora i/lub prowadzących zajęcia przy użyciu oprogramowania MATLAB®.

Jeśli chodzi o przeznaczenie, oferujemy następujące rodzaje licencji akademickich:

Licencje przeznaczone do badań naukowych

Zezwalają na prowadzenie niekomercyjnych badań oraz publikowanie ich wyników.

Licencje Academic Teaching License

Są to roczne licencje indywidualne przeznaczone wyłącznie do celów dydaktycznych, sprzedawane dla minimalnie 10 użytkowników. Licencje  zawierają ponad sto produktów z rodziny MATLAB i Simulink. Mogą być wykorzystywana do nauczania stacjonarnego i zdalnego. Instaluje się ją na komputerach wykładowców i studentów. Dają dostęp dodatkowo do MATLAB Online, Simulink Online, MATLAB Grader lub Online Training Suite.

Ze względu na termin ważności, dostępne są następujące ich typy:

Licencje bezterminowe

Charakteryzują się nieograniczonym okresem użytkowania i mają możliwość dokonywania aktualizacji pod warunkiem posiadania ważnej subskrypcji. Subskrypcja uaktualnień przy nowym zakupie jest bezpłatna przez okres 12-u miesięcy. Po tym czasie istnieje możliwość jej odpłatnego kontynuowania przez kolejny rok. Jeśli nie zostanie ona przedłużona w terminie, możliwe jest jej wznowienie, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami, jakimi są zaległe opłaty roczne oraz dodatkowa opłata restartowa w wysokości 25% wartości 12-miesięcznej subskrypcji produktów zawartych w licencji.

Utrzymanie licencji w subskrypcji uaktualnień wiąże się z następującymi korzyściami:
  • otrzymywanie aktualnych wersji dwa razy w ciągu roku,
  • bezpłatne wsparcie techniczne,
  • możliwość rozbudowy licencji o dodatkowe produkty,
  • ułatwiony dostęp do wersji próbnej (możliwość bezpośredniego pobrania ze strony producenta).
Licencje czasowe
  • 12-miesięczne (dotyczy wyłącznie licencji indywidualnych oraz typu sieciowego, z wyłączeniem licencji Classroom Kit)

Licencje czasowe posiadają subskrypcję uaktualnień, co uprawnia użytkowników do pobrania najnowszej wersji oprogramowania. Licencje czasowe wygasają po określonym terminie, po którym można je przedłużyć.

Ze względu na sposób użytkowania, dostępne są następujące rodzaje licencji:

Licencja Campus-Wide Suite

Jest to roczna licencja akademicka ogólnouczelniana dedykowana dla wszystkich pracowników i studentów danej uczelni z prawem do instalacji programu na prywatnych komputerach.

Licencja ta służy do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych (niekomercyjnych).

Więcej informacji na temat licencji Campus-Wide Suite

Licencja sieciowa Concurrent typu floating network

Można ją zainstalować na określonej przez administratora liczbie komputerów pozostających w sieci (może to być sieć wewnętrzna), przy czym pozwala ona na jednoczesne użytkowanie tylu osobom, na ile stanowisk dana licencja zostanie wykupiona. Wymagane jest zainstalowanie na serwerze menadżera licencji (FLEXnet), który zarządza dostępem do licencji.

Licencja indywidualna

Jest to licencja niezależna od dostępu do sieci.

Istnieją dwa rodzaje jej aktywacji:
  • Pojedynczy Użytkownik Nazwany – oprogramowanie można instalować (i aktywować) na większej liczbie komputerów (do 4), zlokalizowanych w pracy, domu, laboratorium czy na laptopie, przy czym nie można korzystać z programu na więcej niż dwóch komputerach równocześnie. Logować może się wyłącznie użytkownik nazwany. Jego zmiany można dokonać maksymalnie 4 razy w ciągu roku, za pośrednictwem dystrybutora lub poprzez panel administracyjny administratora licencji na koncie w MathWorks.
  • Wyznaczony Komputer – program może być instalowany i użytkowany wyłącznie na ściśle określonym komputerze, nie będącym serwerem sieciowym, przy czym w danym czasie z programu może korzystać tylko jeden użytkownik. Można dokonać zmiany wskazanego komputera na inny, z tym że, nie więcej niż 4-krotnie w ciągu roku poprzez deaktywowanie licencji a następnie jej ponowną aktywację na innym komputerze.

Zmiana rodzaju aktywacji – jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem dystrybutora. Zmiana aktywacji jest możliwa tylko dla licencji która ma aktualną subskrypcję uaktualnień.

MATLAB Distributed Computing Server

Licencja instalowana na klastrze komputerów przeznaczona jest do przyspieszania obliczeń. Umożliwia ona wykonywanie obliczeń przygotowanych na licencjach programu MATLAB i przesłanych do MDCS za pomocą modułu Parallel Computing Toolbox.