Standard (Komercyjne)

Licencje komercyjne oprogramowania MATLAB® przeznaczone są do zastosowań komercyjnych.


Ze względu na termin ważności, dostępne są następujące ich typy:
Licencje bezterminowe

Charakteryzują się nieograniczonym okresem użytkowania i mają możliwość dokonywania aktualizacji pod warunkiem posiadania ważnej subskrypcji. Subskrypcja uaktualnień przy nowym zakupie jest bezpłatna przez okres 12-u miesięcy. Po tym czasie istnieje możliwość jej odpłatnego kontynuowania przez kolejny rok. Jeśli nie zostanie ona przedłużona w terminie, możliwe jest jej wznowienie, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami, jakimi są zaległe opłaty roczne oraz dodatkowa opłata restartowa w wysokości 25% wartości 12-miesięcznej subskrypcji produktów zawartych w licencji.

Utrzymanie licencji w subskrypcji uaktualnień wiąże się z następującymi korzyściami:

  • otrzymywanie aktualnych wersji dwa razy w ciągu roku,
  • bezpłatne wsparcie techniczne,
  • możliwość rozbudowy licencji o dodatkowe produkty,
  • ułatwiony dostęp do wersji próbnej (możliwość bezpośredniego pobrania ze strony producenta),
Licencje czasowe
  • 3-miesięczne

  • 12-miesięczne

Licencje czasowe posiadają subskrypcje uaktualnień, co uprawnia użytkowników do pobrania najnowszej wersji oprogramowania. Licencje czasowe wygasają po określonym terminie i istnieje możliwość  ich przedłużenia, bądź zakupu nowej licencji.


Ze względu na sposób użytkowania, dostępne są następujące rodzaje licencji:

Licencja sieciowa Concurrent typu Floating Network

Można ją zainstalować na określonej przez administratora liczbie komputerów pozostających w sieci (może to być sieć wewnętrzna), przy czym pozwala ona na jednoczesne użytkowanie tylu osobom, na ile stanowisk dana licencja zostanie wykupiona. Wymagane jest zainstalowanie na serwerze menadżera licencji (FLEXnet), który zarządza dostępem do licencji.

Licencja sieciowa Network Named User

Posiada ona cechy licencji sieciowej (zdalny dostęp do licencji) oraz cechy licencji indywidualnej (przypisanie do użytkownika). W pliku licencyjnym zapisani są poszczególni nazwani użytkownicy mający zdalny dostęp do licencji. Użytkownik może być zmieniony maksymalnie 4 razy w ciągu roku.

Licencja indywidualna (Pojedynczy Użytkownik Nazwany)

Jest to licencja niezależna od dostępu do sieci. Oprogramowanie można instalować na większej liczbie komputerów (maksymalnie na 4-ech) zlokalizowanych w pracy, domu, laboratorium czy na laptopie, przy czym nie można korzystać z programu na więcej niż dwóch komputerach równocześnie. Logować może się wyłącznie użytkownik nazwany. Jego zmiany można dokonać maksymalnie 4 razy w ciągu roku. 

Wyznaczony Komputer

Program może być instalowany i użytkowany wyłącznie na ściśle określonym komputerze, nie będącym serwerem sieciowym, przy czym w danym czasie z programu może korzystać tylko jeden użytkownik. Można dokonać zmiany wskazanego komputera na inny nie więcej niż 4-krotnie w ciągu roku.

MATLAB Parallel Server

Licencja instalowana na klastrze komputerów przeznaczona jest do przyspieszania obliczeń. Umożliwia ona wykonywanie obliczeń przygotowanych na licencjach programu MATLAB i przesłanych do MPS za pomocą modułu Parallel Computing Toolbox.