Programowanie dronów w środowisku Simulink

Tematem tego webinarium jest projektowanie systemów sterowania dronami w środowisku Simulink. Do tego celu można wykorzystać minidrony firmy PARROT (modele Rolling Spider lub Mambo) oraz oprogramowanie MATLAB i Simulink wraz z pakietem wsparcia sprzętowego Simulink Support Package for PARROT Minidrones, dostarczanym przez firmę The MathWorks. Programowanie przebiega w następujący sposób: najpierw powstaje model Simulinkowy zawierający wybrany komponent drona, wraz ze sterownikiem ruchu drona oraz opcjonalnie otoczeniem. Następnie na drodze symulacji możliwe jest sprawdzenie czy model spełnia nasze założenia. Końcowym etapem jest wygenerowanie i osadzenie kodu z algorytmu sterowania dronem na docelowej platofrmie i uruchomienie lotów testowych.

W webinarium pojawiają się odniesienia do poniższych materiałów:

Autor webinarium: Maria Beer
Czas trwania: 40 min

Programowanie dronów w środowisku Simulink

Autor webinarium

Maria Beer

Czas trwania

40 min