Simscape – narzędzia modelowania fizycznego

Webinarium poświęcone jest modelowaniu fizycznemu z wykorzystaniem narzędzi Simscape. Umożliwiają one przygotowanie modelu bez znajomości równań matematycznych opisujących obiekt. Następnie można przeprowadzić symulację w celu przetestowania projektowanych systemów współpracujących z tym obiektem (np. sterowników, układów przetwarzających sygnały). Dzięki bibliotekom elementów dotyczących kilku najbardziej popularnych domen fizycznych, możliwe jest budowanie złożonych systemów i przeprowadzanie testów bez konieczności budowania kosztownych prototypów.

W trakcie webinarium omawiane są przykłady budowania modelu prostego układu mechanicznego oraz rozszerzania go o kolejne elementy. Przedstawione jest również zastosowanie języka skryptowego Simscape Language. Ponadto prezentowane są możliwości wykorzystania Simscape do budowy bardziej skomplikowanych systemów obejmujących następujące domeny: mechaniczną (Simscape Multibody), hydrauliczną (Simscape Fluids), elektroniczną i energetyczną (Simscape Electrical) oraz napędów pojazdów (Simscape Driveline).

Autor webinarium: dr inż. Dariusz Marchewka
Czas trwania: 51 min

Simscape – narzędzia modelowania fizycznego

Autor webinarium

Dariusz Marchewka

Czas trwania

51 min