LTE Toolbox

LTE Toolbox zawiera narzędzia do projektowania, symulacji i weryfikacji systemów transmisji bezprzewodowej LTE oraz LTE-Advanced. Toolbox ten znacząco przyspiesza algorytmy symulacji transmisji LTE w warstwie fizycznej (PHY), wspiera weryfikację z wykorzystaniem modeli referencyjnych (Golden Reference), umożliwia badanie zgodności ze standardem i generację przebiegów sygnałów testowych (waveforms). Za pomocą LTE System Toolbox można konfigurować, symulować, mierzyć oraz analizować pełne łącza komunikacyjne od nadajnika do odbiornika. Można również definiować oraz wielokrotnie wykorzystywać zestawy testów służących do weryfikacji zgodności ze standardem LTE w odniesieniu do projektów, prototypów i implementacji.

Najważniejsze funkcje:

  • modele zgodne ze standardami LTE oraz LTE-Advanced,
  • algorytmy przetwarzania sygnałów od nadajnika do odbiornika realizujące techniki modulacji OFDM (łącze downlink) oraz SC-FDMA (łącze uplink),
  • transmisja wieloantenowa MIMO, a także specyficzne dla urządzenia użytkownika (UE) funkcje do określania charakterystyk anten (beamforming),
  • estymacja kanału, synchronizacja oraz modelowanie odbiorników z wielodostępem (MIMO),
  • zgodne ze standardami modele propagacji w kanale transmisji,
  • modele testowe oraz generatory przebiegów sygnału dla kanału referencyjnego  (RMC),
  • interaktywne narzędzia dla testów zgodności  i analizy bitowej stopy błędów (BER),
  • odtwarzanie parametrów niskiego poziomu, np. do identyfikacji poszczególnych komórek.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej