Inżynierowie elektroniki wykorzystują MATLAB® i Simulink® do opracowywania cyfrowych systemów sterowania, prototypów i aplikacji gotowych do wdrożenia. Przykładowe możliwości tego środowiska w dziedzinie systemów elektronicznych to:

  • symulacja i generowanie kodu dla algorytmów nadzoru i sterowania w zamkniętej pętli;
  • dostęp do tysięcy gotowych do użycia komponentów do modelowania elektroniki i przykładów do symulacji;
  • dodatkowe zestawy narzędzi do projektowania sterowania, projektowania stałopunktowego, przetwarzania sygnału i certyfikacji;
  • wsparcie symulacji w czasie rzeczywistym dla Speedgoat i innych platform sprzętowych czasu rzeczywistego;
  • generacja ANSI C i zoptymalizowanego pod kątem procesora kodu C i HDL dla wielu wiodących mikrokontrolerów, układów FPGA i SoC.

Tworzenie i strojenie algorytmów sterowania

MATLAB i Simulink może być wykorzystany do budowania dokładnych modeli systemu z użyciem bibliotek silników, energoelektroniki, czujników i obciążeń. Oprogramowanie pozwala na korzystanie z klasycznych technik projektowania sterowania liniowego, takich jak wykresy Bodego i miejsca geometryczne pierwiastków. Możliwe jest również użycie automatycznego strojenia PID do sterowania systemem.

W Simulink można przeprowadzać symulacje w pętli, aby projektować regulatory.  Dla modeli systemowych zawierających sprzężenie zwrotne, Simulink znacznie skraca czas symulacji w porównaniu do rozwiązań alternatywnych. Dodatkowo możliwe jest projektowanie wykrywania błędów, projektowanie logiki zabezpieczeń dla trybów uruchamiania, wyłączania i awarii modelu.

Szybkie projektowanie systemów cyfrowych, analogowych lub mieszanych

Dzięki Simulink możliwe jest modelowanie komponentów analogowych i cyfrowych w tym samym środowisku symulacyjnym. Modele stworzone w środowisku MATLAB/Simulink mogą być łatwo weryfikowane i testowane. Możliwa jest również integracja z innymi narzędziami, takimi jak Mentor Graphics® Questa® Sim oraz ModelSim® SE, Cadence® INCISIV.

Generacja kodu z MATLAB i Simulink

Generacja kodu C, C++, CUDA i HDL dla MATLAB odbywa się w zaledwie trzech iteracyjnych krokach. Uruchamianie i wdrażanie kodu możliwe jest w dowolnym miejscu — od komputerów stacjonarnych przez urządzenia mobilne po systemy wbudowane. W miarę rozwoju projektu MATLAB Coder™ może automatycznie generować nowy kod, więc nie ma potrzeby kodować ręcznie. Przyspiesza to i umożliwia więcej iteracji projektowych.

Przygotowane modele Simulink mogą zostać przekształcone w gotowy kod źródłowy lub aplikacje. Oprogramowanie udostępnia możliwość generacji kodu zgodnego z normami ANSI/ISO C/C++, MISRA-C czy AUTOSAR lub skompilowania aplikacji gotowej do wdrożenia na posiadane urządzenia.

Współpraca z urządzeniami i kartami pomiarowymi

W jednym środowisku  możliwe jest zbudowanie elastycznego systemu testowego, zautomatyzowanie procedur testowania oraz analiza i wizualizacja rzeczywistych danych pobranych z karty pomiarowej.

Podczas pracy z jednym lub wieloma urządzeniami, takimi jak oscyloskopy, generatory przebiegów funkcyjnych oraz analizatory sygnałów, można użyć modułu Instrument Control Toolbox™, który służy do zarządzania i pobierania danych. Możliwe jest szybkie nawiązanie łączności z tymi urządzeniami za pośrednictwem standardowych protokołów komunikacyjnych, takich jak: GPIB, VISA, USB, TCP / IP i UDP lub za pośrednictwem standardowych sterowników urządzeń takich jak IVI, wtyczki VXI plug&play. Można również tworzyć środowiska testowe oparte o standardy: LXI, PXI oraz AXIe.

Dowiedz się więcej

 

Control Systems Embedded Systems FPGA, ASIC, and SoC Development Test and Measurement

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania oprogramowania firmy MathWorks.

Dowiedz się więcej
Chcesz dokonać zakupu?

Już dziś sprawdź ceny oprogramowania i zdecyduj się na inwestycję w swoje badania.

Sprawdź cennik
Potrzebujesz pomocy?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie oprogramowania firmy MathWorks? Skontaktuj się z naszym specjalistą.

Przejdź do kontaktu