Phased Array System Toolbox

Phased Array System Toolbox

Projektowanie i symulacja systemów przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem szyków fazowanych

Phased Array System Toolbox™ zapewnia algorytmy i aplikacje do projektowania, symulacji i analizy systemów sensorycznych w radarach, sonarach, łączności bezprzewodowej i obrazowaniu medycznym. Toolbox zawiera przebiegi impulsowe i ciągłe oraz algorytmy przetwarzania sygnałów do kształtowania wiązki, dopasowywania filtrów, estymacji kierunku przybycia (DOA) oraz detekcji targetów. Dostępne są także modele nadajników, odbiorników, propagacji, targetów, zagłuszania i echa.

Narzędzie pozwala na modelowanie dynamiki naziemnych, powietrznych lub wodnych wielofunkcyjnych systemów radarowych z poruszającymi się obiektami i platformami. Można projetować kompleksowe systemy szyków fazowanych i analizować ich wydajność w różnych scenariuszach wykorzystując dane syntetyczne lub pomiarowe. Aplikacje Toolboxa pozwalają na badanie charakterystyk systemów sensorycznych i przebiegów oraz na analizę zysków i strat łącza. Wbudowane przykłady stanowią punkt odniesienia do implementacji własnych systemów z szykami fazowanymi.

Algorytmy Toolboxa dostępne są jako System Objects™ MATLAB® oraz bloki Simulink®.

Kluczowe cechy modułu

  • Modelowanie wielofunkcyjnych systemów radarowych, w tym aktywnych (AESA) i pasywnych (PESA)
  • Modele otoczenia radarów z poruszającymi się obiektami, kanałami propagacji i zakłóceniami
  • URA, ULA, UCA i konforemne tablice czujników z efektami perturbacyjnymi i polaryzacyjnymi
  • Ciągłe i impulsowe przebiegi zawierające impulsy modulowane częstotliwościowo i kodowane fazowo
  • Cyfrowe algorytmy kształtowania wiązki dla szerokopasmowych i wąskopasmowych przebiegów włączając Capon i Frost
  • Algorytmy kierunku propagacji (DOA) zawierające: monopulse, beamscan, MVDR, Root MUSIC oraz ESPRIT
  • Estymacja Range i Doppler oraz algorytmy detekcyjne, a także przetwarzanie CFAR
  • Algorytmy Space-time adaptive processing (STAP), sample matrix inversion (SMI) oraz adaptacyjny DPCA

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej