Zarządzanie ryzykiem rynkowym w MATLABie (MLMR)

 • Opis

  Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem rynkowym za pomocą MATLABa i narzędzi do obliczeń finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków ryzyka, menedżerów zarządzania ryzykiem, menedżerów portfela i innych specjalistów finansowych
  z wcześniejszym doświadczeniem z MATLABem, którzy poszukują sposobów analizy, oceny i zarządzania ryzykiem rynkowym. Szkolenie wykorzystuje przykłady z ryzyka rynkowego, przedstawione techniki mają zastosowanie w większości obszarów ryzyka, w tym płynności, stopy procentowej i ryzyka operacyjnego.


  Wymagania
  Szkolenie „Wprowadzenie do programu MATLAB” (MLFA/MLBE)
  Poziom
  Specjalistyczny
  Czas trwania
  1 dzień
  Wykorzystane produkty
  MATLAB, Econometrics Toolbox, Financial Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Optimization Toolbox, Risk Management Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox
 • Program szkolenia

   

  Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

  • budowanie linii podstawowych do oceny i analizy ryzyka rynkowego,
  • ocena wpływu ryzyka rynkowego i względnej wydajności portfela,
  • backtesting portfela i obliczenia powszechnie stosowanych metryk ryzyka,
  • parametryczne i nieparametryczne modele ryzyka rynkowego,
  • symulacja i analiza Monte Carlo,
  • tworzenie powierzchni zmienności za pomocą metod nieparametrycznych i modelu stochastycznego alfa beta rho (SABR),
  • tworzenie i analizowanie uogólnionych modeli GARCH,
  • stosowanie teorii wartości ekstremalnej, kopuł i symulacji historycznej do oceny ryzyka rynkowego,
  • ocena modeli wartości zagrożonej (VaR).

   

Szczegóły organizacyjne

Szkolenia prowadzimy w trybie stacjonarnym w siedzibie firmy lub online.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do oprogramowania firmy MathWorks (przykłady, ćwiczenia),
 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
 • catering i przerwy kawowe (tylko w trybie stacjonarnym).

Szkolenia stacjonarne odbywają się w przygotowanej sali szkoleniowej na naszych komputerach.

W przypadku szkolenia online bardzo przydatne będą także: zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem oraz opcjonalnie drugi monitor podpięty do komputera (wówczas będą Państwo mogli mieć na jednym monitorze podgląd pulpitu trenera, a na drugim uruchomioną własną sesję MATLABa, bez konieczności przełączania się między tymi dwoma widokami).

Dla dużych grup z jednej instytucji oferujemy szkolenia zamknięte. W takim przypadku prosimy o kontakt w celu uzgodnienia ceny oraz trybu szkolenia.