Dla użytkowników prywatnych

Licencja oprogramowania MATLAB® przeznaczona dla użytkowników prywatnych (Home Use) posiada taką samą funkcjonalność jak licencja profesjonalna, ale bez dostępu do niektórych modułów, jak np.: MATLAB Compiler, MATLAB Coder, Simulink Coder, MATLAB Compiler SDK. Można ją nabyć wyłącznie przez stronę internetową producenta.

Wersja ta może być wykorzystywana wyłącznie do celów niekomercyjnych z wykluczeniem badań naukowych. Nie uprawnia do publikowania wyników uzyskanych przy jej użyciu.

Cena modułu podstawowego (MATLAB) wynosi 119 EUR, natomiast koszt dodatkowego toolboxa to 35 EUR.

Lista dostępnych dodatków i szczegółowe informacje znajdują się na stronie firmy MathWorks:
Więcej informacji o licencji dla użytkowników prywatnych