Alternatywne sposoby dostępu do MATLABa

Webinarium poświęcone jest przedstawieniu alternatywnych dróg dostępu do środowiska MATLAB przy użyciu narzędzi MATLAB Online, MATLAB Drive i MATLAB Mobile. Za pomocą praktycznych przykładów autorka pokazuje w jaki sposób użytkownik może zintegrować pracę za pomocą omawianych narzędzi, a także prezentuje wykorzystanie czujników wbudowanych w urządzenie mobilne do rejestracji sygnałów w aplikacji MATLAB Mobile.

Agenda

  • Zdalny dostęp do MATLAB Online
  • Przechowywanie skryptów i danych w chmurze
  • Wykorzystanie zasobów urządzeń przenośnych przez MATLAB Mobile

Autor webinarium: Maria Marcinek
Czas trwania: 44 min

Alternatywne sposoby dostępu do MATLABa

Autor webinarium

Maria Beer

Czas trwania

44 min