Embedded Coder – Generacja, optymalizacja i weryfikacja kodu C/C++ - część 1

Automatyczna generacja kodu to sposób na szybkie i sprawne przejście z naszym rozwiązaniem od wirtualnego modelu do rzeczywistego prototypu, unikając przy tym ryzyka pojawienia się błędów podczas ręcznego kodowania. Za automatyczną generację kodu C/C++ w środowisku Simulink odpowiada toolbox Simulink Coder.
W niniejszym webinarium przedstawiono krok po kroku, jak przygotować i skonfigurować model do automatycznego generowania kodu na podstawie przykładowego algorytmu sterowania automatyczną skrzynią biegów. Dodatkowo omówiono, jak za pomocą rozszerzenia Embedded Coder możemy optymalizować generowany kod (modyfikować jego strukturę i skład) pod kątem implementacji na konkretnym układzie wbudowanym, a także jak weryfikować rozwiązanie za pomocą testów In-The-Loop oraz poprzez profilowanie kodu.

Autor webinarium: Konrad Kolski
Czas trwania: 63 min

Embedded Coder – Generacja, optymalizacja i weryfikacja kodu C/C++ - część 1

Autor webinarium

Konrad Kolski

Czas trwania

63 min