Generacja kodu produkcyjnego w języku C – wprowadzenie

Webinarium omawia kwestię automatycznej generacji kodu produkcyjnego do języka C dla systemów wbudowanych. Przedstawiona została charakterystyka wszystkich wykorzystanych produktów i ich typowe zastosowanie. W trakcie prezentacji możliwości narzędzia Embedded Coder prowadzący posłużył się dwoma przykładami: prostym i zaawansowanym. Prosty przykład przedstawia układ logiczny i służy do zaprezentowania podstawowej konfiguracji generatora kodu i możliwości definiowania własnych interfejsów. Przykład zaawansowany angażuje pakiet Stateflow i przybliża podstawowe możliwości dotyczące fragmentacji generowanego kodu czy możliwości definiowania klas pamięci dla poszczególnych zmiennych.

Autor webinarium: dr inż. Marcin Piątek
Czas trwania: 52 min

Generacja kodu produkcyjnego w języku C – wprowadzenie

Autor webinarium

Marcin Piątek

Czas trwania

52 min