Integracja kodu C/C++

Webinarium dedykowane jest zagadnieniom integracji funkcji, napisanych w językach C/C++, w modelach Simulinka. Omówione zostały różne sposoby włączania zewnętrznego kodu do modeli, w tym wykorzystanie MATLAB Function oraz tworzenie własnego bloku (S-Function). Zaprezentowane zostały także możliwości narzędzia Legacy Code Tool, które ułatwia dodanie kodu C do modelu. Przedstawiony została również możliwość generacji kodu z projektu, który zawiera bloki bazujące na kodzie zewnętrznym.

Autor webinarium: Rafał Płatek
Czas trwania: 37 min

Integracja kodu C/C++

Autor webinarium

Rafał Płatek

Czas trwania

37 min