Zastosowania narzędzi MathWorks w rozwiązaniach Internet of Things

Webinarium poświęcone jest przedstawieniu funkcjonalności i możliwości środowiska MATLAB, Simulink oraz platformy ThingSpeak w przygotowywaniu rozwiązań Internet of Things. Na podstawie praktycznego przykładu systemu pomiary temperatury, przedstawiony został cały proces tworzenia rozwiązania IoT, od modelowania algorytmu pomiarowego w środowisku Simulink i jego implementacji, poprzez wysyłanie danych do platformy analitycznej ThingSpeak, aż po analizę danych w środowisku MATLAB.

Autor webinarium: Konrad Fryga-Kolski
Czas trwania: 36 min

Zastosowania narzędzi MathWorks w rozwiązaniach Internet of Things

Autor webinarium

Konrad Kolski

Czas trwania

36 min