SEMS’22

a
images
 

Konferencja SEMS '22 już za nami. Poniżej znajduje się opis tego wydarzenia. Wszystkich zainteresowanych udziałem w najnowszej edycji konferencji zapraszamy na stronę SEMS'23.

Szósta edycja konferencji SEMS (Systems Engineering, Modeling and Simulation) poświęcona jest wykorzystaniu MATLAB i Simulink w zastosowaniach przemysłowych. Dużą uwagę zwróciliśmy na rozwiązania sprzętowe takie jak XiL (X-in-the-Loop) czy szybkie prototypowanie układów sterowania (Rapid Control Prototyping). Wybraliśmy dla Państwa prezentacje dotyczące tworzenia architektur systemowych czy wykorzystania systemów kontroli wersji w MATLABie i Simulinku. Zaprezentujemy również najciekawsze informacje z najnowszego wydania R2022b. W drugim dniu konferencji przeprowadzone zostaną warsztaty, zarówno dla uczestników początkujących jak i zaawansowanych, odpowiednio przybliżające obsługę Simulinka i pracę z użyciem metodologii MBD. Miło nam poinformować, że wystąpią również nasi klienci, którzy pokażą, jak wykorzystują oprogramowanie firmy MathWorks do pracy z rozwiązaniami sprzętowymi:

 • Rockwell Automation
 • Nexteer
 • GE Aviation
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIMOT

Konferencja SEMS’22 po dwuletniej przerwie jest zorganizowana w formule stacjonarnej. Aby się zarejestrować, należy wysłać zgłoszenie:

PROGRAM

25 października 2022 (wtorek)
9.00-10.30 System Architecture Modeling of an Electric Vehicle with MathWorks Toolchain (in English)
Marco Bimbi – MathWorks
10.30-11.10 Application of the MATLAB&Simulink software in HiL simulations for Powerelectronics drives
Wojciech Jurczak, Artur Watoła – Rockwell Automation
11.10-11.25 Przerwa kawowa
11.30-12.10 Weryfikacja systemów awioniki z wykorzystaniem narzędzi firmy MathWorks
Maciej Stefaniak – GE Aviation
12.10-12.40 Co nowego w wersji R2022b?
Konrad Grzybowski – ONT
12.40-13.40 Przerwa obiadowa
13.40-14.20 Budowa oprogramowania do bezzałogowego pojazdu lądowego z wykorzystaniem narzędzi firmy MathWorks
Konrad Małek, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
14.20-15.00 Projektowanie systemów sterowania dla Steer-by-Wire
Tomasz Łukomski, Wojciech Janusz, Tomasz Tomaszczyk, Nexteer
15.00-15.45 Real-Time Simulation and Testing, From Desktop to Real-Time (in English)
Joscha Kunz – Speedgoat
15.45-16.00 Przerwa kawowa
16.00-16.45 Systemy kontroli wersji w MATLAB i Simulink
Mateusz Łabęcki, ONT
19.00-22.00 Spotkanie integracyjne w Małej Restauracji Tramwajowej (Stara Zajezdnia) przy ulicy Św. Wawrzyńca 12 na Kazimierzu

 

26 października 2022 (środa)
9.00- 10.30 Implementing Algorithms in FPGAs and ASICs while Meeting Functional Safety Standards (in English)
Tom Richter, Marc Segelken – MathWorks
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Warsztaty podstawowe – Simulink, część I
Konrad Kolski – ONT
Warsztaty zaawansowane – Model Based Design, część I
Mateusz Łabęcki – ONT
12.30-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Warsztaty podstawowe – Simulink, część II
Konrad Kolski – ONT
Warsztaty zaawansowane – Model Based Design, część II
Mateusz Łabęcki – ONT

 

ABSTRAKTY I PRELEGENCI

 

System Architecture Modeling of an Electric Vehicle with MathWorks Toolchain
In this talk will be presenting the Requirements-Functional-Logical-Physical (RFLP) System Engineering workflow to demonstrate the construction of a large, integrated system. In this case, the integrated system is an electric vehicle.
The process starts with requirement definition, moves to architecture modeling, conducts an analysis to size the battery based on a roll-up analysis in System Composer, then implements and tests the design of the battery charging system and fully integrated architecture.
Marco Bimbi holds a M.Sc. in Aerospace Engineering from the University of Pisa in control theory and flight mechanics. Before joining The MathWorks, he has worked for 10+ years in aerospace as well as rails industries such as Rolls-Royce, Lilium and Deutsche Bahn focusing on Systems Engineering workflows for safety critical applications. During his career he held various roles such as Control Systems Architect, Model Based Systems Engineering Specialist and Requirements Manager. At MathWorks he focuses on Model Based Design Systems Engineering workflows for safety critical applications.

 

Application of the MATLAB&Simulink software in HiL simulations for Powerelectronics drives
Głównym założeniem prezentacji jest zaprezentowanie korzyści wynikających z zastosowania symulacji czasu rzeczywistego przy projektowaniu, testowaniu i walidacji przekształtników energoelektronicznych oraz systemów napędowych. Autorzy omówią kilka wybranch rozwiązań oraz zaprezentują uzyskane wyniki symulacji w konfiguracji Hardware-in-the-loop. Dodatkowo omówiona zostanie metodologia budowy modelu symulacyjnego z wykorzystaniem narzędzi MATLAB&Simulink.
dr inż. Wojciech Jurczak – Senior Hardware Development Engineer, Low voltage drives – obronił doktorat w 2010 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 2009-2010 był adiunktem w Katedrze Energoelektroniki, Maszyn Elektrycznych i Robotyki na Politechnice Śląskiej, gdzie prowadził badania nad wysokoczęstotliwościowymi przekształtnikami rezonansowymi (27 MHz / 500 W). Po uzyskaniu tytułu doktora inżyniera rozpoczął karierę w branży napędów przemysłowych jako inżynier energoelektronik projektując wielopoziomowe falowniki do zastosowań solarnych (do 100kW), rezonansowe falowniki do bezprzewodowego przesyłu energii (do 10kW) oraz napędy przekształtnikowe niskego napięcia (<1kV, <630kW). Od 2018 roku związany jest z firmą Rockwell Automation gdzie obecnie pracuje jako Architekt Systemów Energoelektronicznych . Jest odpowiedzialny za wysokopoziomowe projetowanie urządzeń energoelektroniczych, systemów napędowych oraz ich algorytmów sterowania.
mgr inż. Artur Watoła – Senior Firmware Engineer, Low Voltage Drives – absolwent Kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wydziału Automatyka, Elektronika i Informatyka Politechniki Śląskiej. Początkowo projektant układów elektronicznych (schematy, obwody drukowane). Implementował systemy oparte o soft core processor i język programowania C oraz VHDL. Zajmował się również przetwarzaniem obrazu video, kompleksowym projektowaniem urządzeń elektronicznych i radiowych od warstwy sprzętowej po oprogramowanie i testy. Pracownik Rockwell Automation od 2017 roku. Uczestniczy w implementacji algorytmów sterowania falownika w środowisku MATLAB/Simulink oraz tworzeniu i wykorzystywaniu symulacji w czasie rzeczywistym.

 

Weryfikacja systemów awioniki z wykorzystaniem narzędzi firmy Mathworks
Współczesne trendy rynkowe wymuszają na firmach poszukiwanie metod na przyspieszenie rozwoju nowych systemów pokładowych, zgodnie z wytycznymi oraz standardami przemysłowymi (m.in. ARP 4754A, DO178C) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. W ramach prezentacji przedstawione zostaną wyzwania związane z automatyzacją procesu weryfikacji urządzeń awioniki, jak można je rozwiązać korzystając z narzędzi firmy Mathworks oraz przyszłe kierunki rozwoju środowiska testowego.
Maciej Stefaniak – Advanced Lead Engineer, Systems Engineering, Avionics – jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 10 lat zajmuje się tworzeniem automatycznych systemów testowych z wykorzystaniem narzędzi t.j. Lab VIEW, Test Stand, MATLAB i Simulink.

 

Co nowego w wersji R2022b?
W trakcie prezentacji zostaną pokazane zmiany i nowości, jakie pojawiły się w nowym wydaniu oprogramowania MATLAB i Simulink R2022b. Zmiany te dotyczą ułatwień w zakresie użytkowania MATLABa i Simulinka, rozwoju dotychczasowych funkcjonalności, a także pojawienia się nowych modułów, takich jak Medical Imaging Toolbox i Simscape Battery.
Konrad Grzybowski pracuje jako Młodszy Inżynier Aplikacji w firmie ONT. Zajmuje się modelowaniem fizycznym przy użyciu modułu Simscape. Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Budowa oprogramowania do bezzałogowego pojazdu lądowego z wykorzystaniem narzędzi firmy MathWorks
W ramach prezentacji przedstawiony zostanie sposób szybkiego prototypowania oprogramowania na przykładzie komputera pokładowego, który został wykorzystany w projekcie pojazdu bezzałogowego. Głównym zadaniem komputera było sterowanie systemami drive-by-wire oraz elementami peryferyjnymi. Podczas prezentacji zostanie przedstawiony zestaw narzędzi wykorzystywanych do budowania oprogramowania, przyjęta metodyka oraz opracowany model, który został wykorzystany do wygenerowania kodu.
Konrad Małek pracuje jako Koordynator Sekcji Pojazdów Autonomicznych oraz Zastępca Kierownika Grupy Badawczej Nowych Technologii w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Posiadający wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów badawczo-rozwojowych w obszarze pojazdów elektrycznych oraz autonomicznych. Doktorat wdrożeniowy prowadzący prace naukowe w zakresie rozwoju autonomicznego trybu jazdy dla bezzałogowego pojazdy lądowego. Zajmuje się budową rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji oraz przetwarzaniu obrazów. Uczestnik europejskiego partnerstwa CCAM (Connected, Cooperative & Automated Mobility).

 

Projektowanie systemów sterowania dla Steer-by-Wire
Jedną z kluczowych zmian, która następuje w przemyśle automotive jest wprowadzenie układów kierowniczych typu Steer-by-Wire, czyli układów nie posiadających mechanicznego połączenia pomiędzy kierownicą, a kołami. Dzięki zastosowaniu symulacji, generacji kodu oraz wykorzystania dodatkowych narzędzi i stanowiska testowego, proces tworzenia algorytmów sterowania został usprawniony. Zredukowano czas oczekiwania na nowe oprogramowanie. Stworzono symulacje połączone z rzeczywistą częścią w celu testów i ewaluacji możliwości algorytmów sterowania systemu Steer-by-Wire.
W prezentacji zostanie przestawiona koncepcja prac rozwojowych, wraz z wynikami oraz przedstawimy działającą kolumnę kierownicy z systemu Steer-by-Wire.
Dr inż. Tomasz Łukomski – Controls Systems Engineer – ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w specjalizacji Automatyka i Metrologia. Obronił doktorat na tej samej katedrze w 2012 roku w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn. Od 2016 pracuje w Nexteer Automotive pracując nad rozwojem układów wspomagania kierownicy. Podstawowe zagadnienia w pracy to tworzenie algorytmów sterowania oraz nowych funkcjonalności oraz symulacje systemowe w środowisku MATLAB/Simulink.
Wojciech Janusz – Application Software Architect – jest związany z firmą Nexteer od 6 lat. Pracuje w obszarze rozwoju nowych funkcjonalności dla układów kierowniczych. Od dwóch lat lider zespołu sterowania oraz modelowania oprogramowania. Wcześniej doktorant na Politechnice Śląskiej.
Tomasz Tomaszczyk – Inżynier ds. Systemu – ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Od 2019 pracuje w Nexteer Automotive jako Inżynier ds. Systemu, zajmując się analizą wymagań klienta, testami systemowymi wraz z rozwojem środowisk testowych układów wspomagania kierownicy. 

 

Real-Time Simulation and Testing, From Desktop to Real-Time
Extend your model-based system development with HIL testing to realize the potential of the next generation Product. We will look at how to get from Desktop Simulation to Real-Time shown at an example of Battery Emulation.
Points touched upon are covering all the needed steps, like setting up the model, interaction and instrumentation during real-time execution, logging and analysis of data, test automation, and more.
Joscha Kunz is the Manager of Technical Sales in EMEA at Speedgoat. In his role he works with the leading companies in the field of electrification to enable/support them in the field of Real-Time testing and Simulation. With his background in engineering he enjoys the collaboration within different industries and to capacitate engineers to reach the implementation of their ideas faster as well as profit from easier and more complete testing.

 

Systemy kontroli wersji w MATLAB i Simulink
Prezentacja dotyczyć będzie prowadzenia projektów przy użyciu oprogramowania MATLAB i Simulink. Zaprezentowane zostaną zasady tworzenia projektu oraz sposoby zarządzania nim. Pokazana będzie również możliwość integracji projektu z systemami kontroli wersji na przykładzie platformy Git.
Mateusz Łabęcki pracuje jako Inżynier Aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem narzędzi MathWorks w zakresie analizy i przetwarzania sygnałów oraz współpracą oprogramowania MATLAB i Simulink z zewnętrznymi platformami sprzętowymi. Posiada wiedzę produktową w zakresie narzędzi dedykowanych systemom autonomicznym w pojazdach. Ukończył Automatykę i Robotykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

 

 

Implementing Algorithms in FPGAs and ASICs while Meeting Functional Safety Standards
FPGA and ASIC are playing an increasing role across industries and applications due to their unique attributes of high throughput, low latency and per watt performance.

 

A key success factor in multidisciplinary FPGA/SoC and ASIC projects is efficient communication and collaboration across teams, including early verification.
Furthermore, the ability to quickly reacting to changing requirements is a significant competitive advantage.
Moreover, achieving functional safety standards compliance on time is a major challenge in industries like automotive and aerospace.
Lastly, the global chip shortage calls for a hardware vendor independent and portable workflow, enabling a quick adaptation to changes in the supply chain or smoothly transitioning from FPGA to ASIC.

In this presentation we explore an integrated workflow for designing and implementing signal processing, control design, and vision algorithms on FPGAs/SoCs, addressing the above-listed challenges. We briefly illustrate the process from requirements authoring, to architectural modeling. Then we’ll focus on modeling for implementation and HDL code generation and verification based on a PMSM motor control reference example.

Motivated by the trend of deployment of AI algorithms on FPGAs, we conclude this presentation with a brief overview on how to design, optimize, and deploy deep neural networks on FPGAs using MATLAB.

 

Warsztaty podstawowe – Simulink
W trakcie warsztatów uczestnicy, podążając za wskazówkami prowadzącego, stworzą model symulacyjny kontrolowanego lądowania pojazdu. Zaczynając od konstrukcji i symulacji modelu obiektu swobodnie spadającego, model zostanie rozbudowany o napęd oraz system sterowania, zmieniając spadanie w lądowanie. Na bazie tego przykładu nowi użytkownicy oprogramowania będą mieli okazję do poznania podstawowych zagadnień na temat modelowania i symulacji, usystematyzowania posiadanej wiedzy oraz dokładniejszego zapoznania się z wybranymi zagadnieniami. Wśród tematów poruszanych na warsztatach znajdują się:

 

 • Podstawy modelowania oraz symulacji
 • Wektoryzacja sygnałów i hierarchizacja modelu
 • Podstawy tworzenia bibliotek
 • Maskowanie podsystemów
 • Hierarchizacja cd. podsystemy, magistrale oraz odniesienia do modeli
 • Kontrola czasów próbkowania w modelu
 • Bloki funkcji MATLABa oraz magistrale fizyczne

W trakcie zajęć wymagane jest korzystanie z własnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem MathWorks w wersji 2022b. Niezbędne są następujące moduły:

 • MATLAB
 • Simulink
 • Areospace Toolbox
 • Areospace Blockset

Osoby zarejestrowane, które nie dysponują tym oprogramowaniem, otrzymają licencję czasową, która musi byc zainstalowana przed warsztatami. Prosimy o kontakt w sprawie licencji czasowej drogą mailową: mktg@ont.com.pl

Konrad Kolski pracuje jako inżynier aplikacji w firmie ONT. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem narzędzi MathWorks w metodyce Model-Based Design, modelowaniem i symulacją systemów dynamicznych w tym projektowaniem systemów sterowania, weryfikacją i walidacją w środowisku Simulink oraz automatyczną generacją kodu C wraz z szeroko pojętą współpracą środowisk MATLAB i Simulink z różnymi platformami sprzętowymi. Ukończył studia magisterskie na kierunku Mechatronika w specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Mechatronicznych.

 

 

Warsztaty zaawansowane – Model Based Design
W trakcie warsztatów uczestnicy, podążając za wskazówkami prowadzącego, zapoznają się z podstawowymi etapami metodologii Model-Based Design w praktyce. Wykorzystując dostarczony model uczestnicy zweryfikują go pod kątem zgodności z wymaganiami i standardami. Po przeprowadzeniu testów wygenerowany zostanie kod produkcyjny, a także stosowne raporty. Udział w warsztatach pozwoli na zaznajomienie się z dedykowanymi narzędziami, które są stosowane przez specjalistyczne zespoły inżynierów.

 

Wśród poruszanych na spotkaniu tematów znajdują się:

 • Omówienie metodologii MBD
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Analiza statyczna
 • Generowanie przypadków testowych
 • Weryfikacja i walidacja dla kodu

W trakcie zajęć wymagane jest korzystanie z własnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem MathWorks w wersji 2022b. Niezbędne są następujące moduły:

 • Embedded Coder
 • MATLAB
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Report Generator
 • Simulink
 • Simulink Check
 • Simulink Coder
 • Simulink Coverage
 • Simulink Design Verifier
 • Simulink Report Generator
 • Simulink Test
 • Stateflow
 • Requirements Toolbox

Osoby zarejestrowane, które nie dysponują tym oprogramowaniem, otrzymają licencję czasową, która musi byc zainstalowana przed warsztatami. Prosimy o kontakt w sprawie licencji czasowej drogą mailową: mktg@ont.com.pl

Mateusz Łabęcki pracuje jako Inżynier Aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem narzędzi MathWorks w zakresie analizy i przetwarzania sygnałów oraz współpracą oprogramowania MATLAB i Simulink z zewnętrznymi platformami sprzętowymi. Posiada wiedzę produktową w zakresie narzędzi dedykowanych systemom autonomicznym w pojazdach. Ukończył Automatykę i Robotykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Powrót do listy wydarzeń
Konferencje
SEMS’22

Data

25-10-2022 - 26-10-2022

Godzina

09:00

Czas trwania

2 dni

Lokalizacja

Kraków

Pobranie materiałów
Czy chcesz uzyskać dostęp do materiałów?
Zaloguj się aby pobrać materiały
Rejestracja
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.