Control System Toolbox

content_control_system_toolbox

Control System Toolbox™ zapewnia wyspecjalizowane narzędzia modelowania, projektowania i analizy systemów ze sprzężeniami, obejmując zarówno klasyczne jak i nowoczesne metody projektowe.

 • LTI Viewer – interaktywny graficzny interfejs użytkownika (GUI) do analizy i porównywania liniowych systemów niezmiennych w czasie (LTI systems).
 • Wykresy w dziedzinie czasu odpowiedzi na skok jednostkowy, impulsowej i zero-biegunowej oraz odpowiedzi w dziedzinie częstotliwości (Bode, Nyquist i Nichols) w jednym oknie.
 • Projektowanie systemów z pojedynczym wejściem i pojedynczym wyjściem (SISO Design Tool) – interaktywny GUI do analizy i konfiguracji systemów kontroli SISO używając wykresów linii pierwiastkowych, Bodego i Nicholsa.
 • Graficzny kompensator ograniczający w SISO Design Tool.
 • Interaktywny wykres odpowiedzi w zamkniętej pętli ciągle aktualizowany wraz z modyfikacją kompensatora w SISO Design Tool.
 • Opcje zapisu i odczytu umożliwiające archiwizację projektów z wielokrotnymi kompensatorami.
 • Pełna kontrola nad wizualizacją w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 • Specjalne struktury danych zwane obiektami LTI (LTI Objects) dla zwięzłej reprezentacji formatów danych funkcji przejścia, przestrzeni stanu, zer i biegunów oraz odpowiedzi częstotliwościowych.
 • Obsługa systemów wielowejściowych i wielowyjściowych (MIMO), systemów czasu ciągłego i próbkowanych danych oraz systemów z opóźnieniami czasowymi.
 • Obsługa różnorodnych metod przekształceń dyskretnych na ciągłe.
 • Narzędzia nowoczesnych technik kontroli projektowania (umieszczanie biegunów, regulacje LQR-LQG, projektowanie filtrów Kalmana, wyznaczanie obserwowalności, sterowalności i rozwiązania równań Riccatiego i Lapunowa).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej