Deep Learning Toolbox

Deep Learning Toolbox rozszerza środowisko MATLAB­® o funkcje do projektowania, implementacji, wizualizacji i symulacji sieci neuronowych. Sieci neuronowe to potężne narzędzie stosowane wszędzie tam, gdzie formalna analiza byłaby trudna, lub wręcz niemożliwa, w tym do rozpoznawania wzorców, identyfikacji nieliniowej oraz sterowania.

Kluczowe cechy modułu

  • sieci nadzorowane (uczenie z nauczycielem), w tym wielowarstwowe, z funkcjami o symetrii kołowej (radialne), LVQ, z opóźnieniem czasowym, NARX, LRN,
  • sieci bez nadzoru, w tym mapy samoorganizujące i warstwy neuronów współzawodniczących,
  • graficzny interfejs użytkownika do tworzenia, uczenia i symulowania sieci neuronowych,
  • wsparcie dla obliczeń równoległych oraz z wykorzystaniem GPU w celu przyspieszenia uczenia się (z wykorzystaniem Parallel Computing Toolbox™),
  • zwiększanie efektywności uczenia się dzięki funkcjom przetwarzającym dane przed i po uczeniu sieci,
  • modularna reprezentacja sieci, pozwalająca na zadawanie dowolnej liczby warstw wejściowych i dowolnej liczby połączeń między warstwami,
  • zbiór bloków Simulink® do budowania i oceny sieci neuronowych wraz z dokumentacją i demonstracyjnymi aplikacjami systemów sterowania.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej