Simulink Report Generator

content_Simulink_Report_GeneratorSimulink Report Generator™ automatycznie tworzy dokumentację dla modeli Simulink® i Stateflow®. Pozwala udokumentować wymagania i specyfikacje projektu oraz stworzyć raporty dotyczące modeli w standardowym formacie. Możliwość używania wbudowanych lub tworzenia nowych szablonów pozwala wprowadzić własne style i standardy.

  • Umożliwia tworzenie dokumentacji za pomocą przycisku z modeli i rezultatów symulacji Simulinka i Stateflow.
  • Pozwala tworzyć i rozpowszechniać szablony dokumentacji używając indywidualnych arkuszy.
  • Zapewnia łatwe do edycji komponenty i arkusze stylów.
  • Tworzy raporty w wielu formatach, w tym HTML, PDF, Microsoft Word i XML.
  • Pozwala na automatyczne tworzenie dokumentacji za pomocą instrukcji warunkowych, takich jak IF, THEN, ELSE, czy WHILE.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej